Công ty TNHH vật tư thiết bị kỹ thuật hạ tầng TEINCO

Dự án Đóng phủ Bãi rác Nam Sơn – 330.000 m2 HDPE

Teinco - Công ty TNHH Vật tư thiết bị kỹ thuật hạ tầng Hình ảnh dự án Dự án Đóng phủ Bãi rác Nam Sơn – 330.000 m2 HDPE

HDPE-dong-phu-bai-rac9 HDPE-dong-phu-bai-rac10 HDPE-dong-phu-bai-rac7 HDPE-dong-phu-bai-rac8 HDPE-dong-phu-bai-rac5 HDPE-dong-phu-bai-rac6 HDPE-dong-phu-bai-rac3 HDPE-dong-phu-bai-rac4 HDPE-dong-phu-bai-rac1 HDPE-dong-phu-bai-rac2

Bình luận qua Facebook

Đối tác của Teinco